Leasure0784

Most recent posts by Leasure0784

MD for the WIN!!!!!!Ohh yaaaa!
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAGAUATAZAVAJAAAAAAAMASARAJAAAoTCMAADAUVDAROFAXARLDOJALAMMIAEOGAlOEGFGEAAAmGIAAAaJHAYWDMJKEAIIAADAAAAAgIAGJAoACNCAkUANAAAOAQAAAAAAcAVAVIFAtNCHC
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAJAQALAQADAUADAAAAAAAAAAAEAAGIOEQJAYQBAGMEAJAAAAAAAKAAGGAAGIAQALOAQEGGIAMJNGAAAkAARAAAAAGIA0ABUAXCAAAAAAAAOEHFAiAANAAAGIIIARAFNIPEAJAIAGAiAqNA
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIASALAAAAAAAAAYAZABAAAAAAAAAAA4RDAKOEARARABASNBNEAMAOAAAAAAAQYJNHOEAZARA1AxAhHCJGVANBASABAcADNCOEADNCGGASABAYRJAnAkAAAAJGPEGFAqACJGAkAcARAxRHGF
Change Gambling in TIB-XGo Go SpaceBall!!!!!
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAMAEAGAAAAAAAIAAACAANAAAAAAAAEGIYCGFAAAAAAAARIADAoAAAAAAAYIBMBAFACAAAAAAAwA5AFACOCAAAAAENAASYBAJAAAIAAAAAKYIA9HBNIAcKJAwAZ
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAASAFAIAAAIAGACAAAAAAAAAIAEACAwADIAARMJAwZFABACAAAAAAAcXDAEAiAAAIAEAKAgGGTAABAEACACGIOEXFAGACAQYDAJRGAtGEOEMBA5ABGIAgAwXFAGAiAIAQOHHJMIAC
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAsGINEAAAAAAAIAEASApAAAAAAAAAAICLBGIAAAAAAAQXFAIAINCAIAEACAoAoJCUDAAAAAAAgAQOHNJTGAGWGAGAANIWENE
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAEAOAUAZABAAAAAYAdALAAAKAAAAGIZAGFTGAENAAAAAAAZANDTAAVNHAAMAAJOEGFJIAAAIAAAiAMWEGGUGAQNFAQPFOJAjAAAAAARAAAIIQBAsGERGGFAkAMZCAFAIAAAiAAMIAAOEGF
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAAEAIAAAAAIAEACAAAIAEAKAEACAcNDICALPAATAJWIAKAAAAXCAUZFABGIXGA8AhWIAQARZFAZPDAJAQZDGFNCGIGIUANCJAADAgHCMIPEMJNCHEOEGJGIHAAUXHA4NDAKAQSDAVOHKF
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAIAEAKAcADAIAEACAAASAJAAAAAAAAAQXDAQWHNAAQZBABAgAAAANCAAASAJAWALQIAyAbApACNEAAAAAAHCAoASAjZAAZQFQAAGQEQEGIAAAAAAAAQAQAAsAAMIUAAsHA
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAYAJAAAAAIAKAAAAAAAAAKAAAAAAAAAANGNAACAiNINGAKAAAwADNAAAAIAAAEAsQAAiAmAOQINGNGAiAoAAAAAANAJEIJQDAqKCHENGNGQINAAQMJAAAkAkGEQCQCAiXEAKNGNIQING
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAACAcARAVAJAQANAEAAAAAAAAAAAAA6AVGJNEJAANNCGGVAAJAEACAAAAAgAAVGLFMDARTJYCA5ABAIWIACAAAAAAAAAoRGARQBLGANACPCABXEAAACAAAAAKAAPCABASGJJGNGAAQI
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAWATAJAEASAJAQAZARABAKAAAAAAMEJHAYADYAAXAFNGAUOJA1AJNEAAAAIIOFAvOIAjHAGIAETEGGIAA1TDAAAAAEQIGIYIAxGJGGKAAqAYAVGFAAAAAAHCAKTGAUNFLEAHJIAMOETFAA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAYARAFAEACAAASAHAaADAAAAA8AfABNCNGGILIARAjAoKAAmNCAAAALCUBNAHEAAXCGIAyAVAJWIGIGEAAAAAMAiRGAJOEAJXEAEHEAKTEGGAAAAAAKANGAEAANGAiNCYEAlQEQCAA