MarqLong

Most recent posts by MarqLong

Bring Back Server Transfers!!!!I think that the last few days' fvf activity has revitalized gold server. Is anyone still in a rush to merge?
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAOAAAKAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAIAuGEQCAKNGAAAiGIOAAAAAAAAAAAAuTEQCA2AbOBSEARGJHANGAAAAAIAuJIQCA2MDAbVJOBNGKAIEARNBAAAuWEQCA2JJA2TBOBVGOBUA
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAVAHAAAUAfAVAfAVAHAAAAAcAVAHIEZFHHAAMAIFWFIEZFGJAeAVIHZFGJMEIBUJPHAVTJAALCIBYBIFZFLHIBTDJCOJAHIEZFJDAVAHAAAALCIJTHAAAAIEZFIFLFIBVDZFGJAAAAAAAA
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAKAAAKAAAAAAAOAAAKAKAKAKAiAKQCAAQCACNEAAGCIHQDAqQARAQIQIAiNGAiAiAiGIA4LHWHAiAKQCAANIQINGAiRAAiAAGGAAWGAiAqAqNGAiAANIQIQIAi
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAAASAJAAASAJAAASAJAAAAAAAsAAAAREASAJREASAJREASAJNEAAAAHCOEAhKGOEAhXIOGApXIOGApTIAUAFAAOEAhAAOEAhKIOGApXAOGApTGIAGHAMAAAAAKAAAAKEOEAhXEAAAA
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAKAKAAAAAAAKAAAAAAAKAAAAAAAAA4SFOHNJAAA4ATNJAAA4ARNBAKAKAAAAQASEAbNBAiSEARNJAARAA6A5OHNBAAAKAiQARAAKAASEARSHA5NBQIQAAAA4AxNBAiA4OHNBAASGARQDNG
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAAAMAMAAAMAMAAAAAAAGAGAGAAAAHCNGHCUAOAHCTCOAAAAiLAJGGGAAAAAANGOEOFUBOEPHHDQAAiICRFAAAAAAAAAAOCAAAAPCHDOIQDAgAiICOBAAAAAAAkIGOBAAAMOIXBAAAiAiAA
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUATARAbARARAbAfAbARARATAZAZAFKAASApAAOGApAqXENAPIAnAAAANCTGKAAAAAQEAUAlRCQARILDUBAAAAHAGIHGAAAAHIICGFJEQFAAAAAAPGAzHDHAGIPGAzMBOJA3JBTHAAAAAAKA
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAWAJAAAAAAAaALAAAAAaAbAVAFAAAiICAJNGAaArAoNAPEArAoNATEGIAkAuAAAARAQINARIQJAoNASGRBAQGFMAIFOHAlASSBRDAAAARIQJAoNIOGAFAAXCASKBAAICIFOJAlAUABRI
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAAAAAAAAAWANAAAAAWANAAAAAkAAAANCAAAAAkICHDOIAlICHDNCAAGEAAAAHEAAAAKCASAJVCKBASAJTGAAAAASApAKPEA5KBAAAAVCKBAAAAUEAAAkAAAgRENINGUEAAAAJEHDAA
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcANAAAAAAASATAfAZAJAAAAAAAAAAIIUBOIATAzAxAhHEOEOFPDAZAJACAAAAOIZFA9AFAAAyAbNHAAAAOGRFNCAAAAKAJEUBVAAzA5AROHPDApAgHETGAAAAKCIAQFRAASATRHAZAJNGQE
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAWAVARAVAFAUAFAAAAAAAKACAAAAA2IFIFAFIAIFIFGFAKAKAqAqNAAAA0IFGHIAIFARIFIFApAiRAQGQCNAAUIFLBAAAAIEAVGJGIAsQAAqXEAoAAIAMBIFODAAIAIFIFIBGJQAAq
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AYAJAAAAAKAAAAASAbAPASABAAAAAAAANIOGAzAJOGA5AjAkWINCAaANAAAAAoAoSGAbApOGArNIGGHEKGAKVANHAAAAQEQENGQAQIAkQAQAAkRCRANAAANAAAIIHDAKNGAKTEAKAaGFKGQA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAZAPAAAAAAAAAAAAAAAAAOACAAAkAcAnTGNCAAAAAAAAAcANAmKCNAAAHGLEUBHEICAJAAAAAcJDXBXIJIAAAAMAOFApRAOGAZPBAdJDXBXIMGNDAAAAAAOEAlQEPGAnWAJDYHZFMHVD
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAWARAHAAAcAVAZATATADAAAGAAAcApJAAlIGARIFVFAzQDAiAAAmGIAAHEQCNAXIGIAAKIKAAiAiAAAyIFGHA0AtSEAnGIWCAVIHZFAjAAAmAAJIAAGIHGSGUBMEIFZFKBJINGAyIF