OttoVonBruno

Most recent posts by OttoVonBruno

TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAASAfAJAUAbAVARAVAJAAAAAAAAAAAiAiIEOFZFAbVHAJGEASPDAZADAAAkA4ADHAAwKDNANGOCRGARAZQBNCAAHCAiQEHCAoLIABAoTENIASAROFHBAAAoNCHEAKQCUAASAhQIAgPC
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAWAdARAbAVATARARAfARARAVAPAAA8HHIGRDAAZAAVAbA1IDPJARKJIENFGIXIVCIBRHARYBAbYBAxGFOEGJXGGIKEHGTGAAAAAAA2AfOBAAAAAAHGHATCAAVETJAAAAAmJIGIUAOAAAAA
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAQALASAVAVAbAXALAKAAAAAAAOAAASAlAkNCICMBAlXCAsPINFAAAmHAQIAKHIGELEABASUDAQXJZATJAoKAIAArRIWBSBALAkAwARRHKBRATIAATCA2ArNEGGWEAAVEATAJAI
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAWAfALAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAsLEMFNHPCATALAAAAAAAAAAIENHAEKINGGGNGQCRAAcMJAAAAAAAAJCARTJIEQHMIA2SFARUBNCAAAAAAAAJCSBHFLEIFA3IDATOFABTGAA
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAQAZABAAAAAAAAAaAZANAKAAAAAAHCOAAANGAAAAASAjAAPAYJMJOIAFAAAAVEOBASNJAyAhAAAoGGAANGGIGIAAA4JDLJRBAqPCAVAJAiNGAAAATEGGAAAAWIWEAmOANAUAAiNCAKOGAh
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAaARAFAaATAJACAAAAAAAAAAAAASAhAANGLEA1NHAoNEAAAAASARATAlAKAAAAAyPFGJAKQITEAAAsAYAxAFKAAAOEAzAhAAXCAASGNDAAGINGMIGIHGASAxAJAAAAAARI
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA6IFODAAAAAAAQIFABAAAAAAAAAAAmAaZFHFOCAAAAAAGIAAAAAAAAAAAyMDApXIRATGOCAAAAHEAAAAAAAAAqAkACRGZFNHZEHBPE
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAVAPAcALAIAAAAAaAPAMAAAAAAA8AJLEHDXEOGNHPEA5AxUBTCNAAAAAGIRCMIAgQCPCAxNDPCNDASSDABAAAAGIGIPCApAAAUMJHCAQZFApIAAFAAAAHCHGAANEPAHDAAAARIGJOEPJ
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAJAiAcMJAAAAAAASANAKAIAAAAAMNGAiNGHANGAaATApAEKCNGNINCAEGIQINGAqVGAhQANIAYWJHAAo
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAeAfAXAfAdAfAbAbAVAbALAMACAAGCLHZFZFIBYHZFQJPAZFApPCZFNFA0HJYALFVHRHKJGIRIYBIFPDQJXETGMEGJQCAAAANCIEXFAAAAHEAAQIOCTEGIZEAFAAAAIGKFAAOEAxAVNH
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAVAHAAAMAAAAAOAAAAAGAAAcAFAGIEZFGJAAHGNAA6IFNJAsHAAAIEZFGJLGIJUFAAKERIARZFABXCTIAALIIDTHHCAATENIAiPGAlHEOIAnUCAqKIAAGGAASEAtAuNCICZFARZFJHAoPI
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcANAaAbAJAAAAAKAGAAAAAAAAAAAAIEZFQJNCNANGAqAyTHAAAAAAAAAAAAMAIDPBZFARAjRIOFGHAAAAAAAAAAAAAkSGLBHCQEAqAMAqAAAAAAAAAAAAAAKIAsTGOGZFARZFMJNAAAAUAJ
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMASAJASAJAAAAAAAAAAAAASAPAAAAKAOEAlOIAJOAAAASAdATAnAmGINCAAHCAQHHIIARVHQJASKFQEMCGJHAHAAAAENIGINGNGAKQANGAeWJAAWGKGGIAAMEABVEAVQBOAOEAjVETHAwAl
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAAASAfARARAVARAfAVARARARAJAGGIREAgGIOEABIEA1JFWBARARARAhTCKAHENCHAAQARGFKCIGWBPHAVATARAFMEARZFIBABASAjLEIDHBVGZFARAFGIJCQBGINAAmAiAmAmAkGIAgUA
Quest difficultyNow that the damage has increased and drops have dwindled away (at least that's my perspective it probably isn't the case) it's very difficult to get geared up. In itself it is t an issue