Most recent posts by RancidSparro

:strike LGee, how unfair farmers have a chance to defend themselves. Don’t they know thier role as cannon fodder!
Imbalance in fvf issueCalculate imbalance from numbers at initial attack? This way there would be little cp when a fleet of 200 stumbled upon a solo farmer but a lot of cp for dragging a ship out of another 200
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcARARARAJAEAUARARARARARARARAHGINGAAAAAAVGIBARAVARARAZAJAiGIGIAANGAAAAAANGAAGIAAAAAARANGGGGIAAAANGAAAAAANGGIAAAAAiAARAMIGIAUAdARPDARARATVFARAzAR
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAEAAAMAANGAAAAASARARAVARArAAAKGGAAGIOAAANCAiAaATARJBAxAJRAAiNCAAGIHGNGKEAoAgNAAyARNHAoRANGGIAAIEHDNGNGNGQAAyATATAJREOE
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAIASARARARAJAAAKASARADAAAAAAAAAiNGAAAKAKAARAAiNGAqAAAAAAAAAiAAAARAAiNGRAAiNGAiOANGASABAkAAAAAiAiNGAiRANIAiNGGIRCNGAAGIAAAiAqAAAiRAAiRANGAATG
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAQARAFAAAAAAAAAAAAAAAAAUARARARARATIFARARARARARAHAAAAGIAAAKAaArAAGIAUAJAUARAnGIAAAAGIAoAqQCNANCGIIAADTCAiGIGIAAAIGIAoRAQCAEGGIEAxARAlAA
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAEASARAFAAAAASARAJACAAAAASADGIWEASADGIAMAiAAAWApNGAAAiAkAAGIAiAwADGIJGNGAiIAAJNAQIAAGIAAJGAKAwADIAAJAiOIABAkNGAANCGIAAAkAGQAAGASAhPCGFAaGFAYMJ
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AYARARARARAFAYAHASALACAAAAAAAAAAMIAAAIAAHIAoWIAkAkMIAAAAAAAAAAAAAAAASCGJOATCGGHEASAJAAACAAAAAIAAAuHCGEGGRCAoAiNGASRHAJAEAEAQQHGENIQAAAGGQCNAAiNG
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAKAKAKAKAKAKAKAKAKACAEAAAAAAAoQCQCQCQCQCRAQCQIRAOGIFABAQAFAoQCAiAiAiAqAyNJAiQAMIGIAAAAGIAoQCAiAiAiAiQCAiOGAVARIFARAVGFAoRAAiAqAiAgA6AvAAGIAAGI
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAGAEAIAIASARAJAAAGAAAQAbAFAAA0UDICAJQCPAAJAYQFGEAQArAQUBAAKAAoMIAiQAGIAANCUAAKAiAKMIACNCIAALQIAQAJGGACHCAiQARAAAREAAGIAoAMNAOAAwRHAFAiOEAlAEQA
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAIAMAOAAAAAAAAAAAAAQAJAAAIAEACAQZDWDNJAEACAAAAAIAAAANEAQYHAJASKHWEPCZFAFACAAAANGAiHCAgJAAxTBABNCAwVFZFAFACAAAkOEAFQAAQRBGEMIHCAgKE
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAAAAKAKACAIAIAKAAAKAAAAAAAAAANGAiAiRAOGAJQCNGRAAANGAAAAAAAAAoQCAoAiNGAkNGAgNGNCAANGAAACAAAiNGAiNGAATGAANGAATCACAARAAAAoAAAiNGAANAHCAAAANGAiAA
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAAAACAQATARARADAAAAAQALAIACAANGAqAAAiAAAAAqAAAAAAAiAAQCNCAAAiNGQCAYATAhAAOEAZAjAAAiAAGIAoAAAiNGAiNGASARAJAiNGAiAAAAGGAARAAAAqNAAkNGAOAiMIAoNG
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAAAKAAAAAAAAAAASAJAAAAAAAKAAGIAkAANGAGAAAAAyARARPDARAhAANAIAGHAUApUCASAxADAKAAAANGAAAiAAAkAKHAAoQINGAiAkAANGAAAAQIAAAALGApTIAaNJQCOCGIAGAANGAA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASAJAKAAAAASAZABACAAAIACAKACAgAEAiNCNCAiACAQRHAFAAAkQIAqMIAAKGAIHELCAhASAdARHDAAHAAmNCNAAwAJQCOCOEApAKGENCAaQJJIGILCADAYAjRGGJNGAmNCNGKAAIQAPE