Skade

Most recent posts by Skade

Found the theme song for the new tib commercialGreat song by a great band. Licensing cost would probably be outrageous though. :(
Expansion UpdatesIf you read this whole thread thread... Anyway if you gave money on Kickstarter you gave it freely. You kinda lose all rights to it. Including what it is being used for.
TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAfArHEPCARAJASAJASANAAAAAAAAGCZDSJNHNCPAAzOHArMIIGNHAAAAA8IHWDHBOGXDKIAgAqASQJICARNBAAKIZAMFXDAIAaTHQAAiNGAi
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAcAJAAAAAAAAAAAAAAAKAWATAHAAAAHINGPEAdAZARAHASA5AhXEAiHAAAAkHARANCUEMIQILAAEASQFAqRAGIAAKAKEAOUAGENCAyTHXCACKIAgNGTEAAIIAhUCOENHJIAEGIAoOEHBNC
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASARALAYAJACAGAaATATAJAAAAAAA6ABA6ATOBSIQBKEAqRGATARNBAAA0ALQEAyNJGEUEMIAsMIQCAIAiAAAAMAABXCAiAEOIGHNEGIQEAS
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAGAcAZAZALAAAAAAAAAAAAAAAAAeAzHDHEOESJODOCAQAVAJAAAAAAAoKAPGAlNINCKIXCWANJHCAQOHAFAAAATCGEXCACTGGGNEYGNJMIQIACHAAcAZAVAfAlMIKEAgLGMHABPE
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAACAQADAaAFAqHGOEAHAAAAAAAAAaApAYAzAhAIYGABUGQGHCAAAAAQA3AFNEQENIAKAmVAAnKATGAYNJAAAgHEKAHCMAAlSIWJAmHIGIHC
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAeABAIAIASAJAUAjHANCAIAAAAAAAiGENGASRBNAAaWHAqHCICARNDAAAkACAKAsQAAsQIAsQAAYRHOJAJGGAAKAA4ABWCNHGIPCTDNGAMNGIC
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaALAWARATALAKAAAAAAAeAJAAAAAkAmSEUJAzAxAxNHOIAJAoIAPDNDAMJIICARQJASARARAJVAARNHPEAJTEKAQEAEAeAnOEABASAhPCARAj
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAOAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmGIOEAfAhAIPEARATADAAAAAAAAAkGIHAAkHCMIAkOAQCA0ADASAJAAAAHCLGHDGGAIOEHFLCNBKAA0AJACPAADAATGAgOGAVQFAIRCAIICIBAh
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAeAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAZAxJJUAAAAWAJASAJAEAAAAAIAwGFAORCAUADRIGJAoOEANUIALAAAMNGAqHCWAYBApAEGEACPAIFQJAGNAGIQENGMIUAOEAHTIA4ApHCGG
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAOAAAaAJAcADAKAEAAAAAAAAAGASAhGISEAJNEWEQGAKTEAAAAAAAqLCAdADIEARQBUIAlJGAiNEAAAAAkAENILEMJHAACASAJHCAoA4GJAAAAGIJIAqOEAhLCAjASALNCNC
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAKAIAGAAAAAAAiHIOEAFAcAdAFAOAoAISGTFAAAAA0AlHEPAHBHEVAYFHJOEQDRCMIAAAAGIKGAiXILAAgNIJIHGRGAdIJMJAAAAKAAgSGJHVGQJAgOIGFOA
A Different Special Event!The smaller the ship EP, the bigger the multiplier
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAJAAAAAAAAAAAAAUARALAAAAAAAAGINIOEAXAJAAAAASIDAlAINCAAAAAAKEAIQIHCAaOFArAmAKGIAKVAAZAJAAAEOAPAQFOAQEAoYIAVYBAlOAAINGNAIAKDUAHCGEUCACMIVAAJIAJB