Glimmung

Most recent posts by Glimmung

What is in a name?Aglimmung. Didn't know that the dot in it would disappear, as in "A. Glimmung", as in android from the Foundation-universe by Asimov. This was my thinking back then. Glimmung is from Phili
TICTAC - the mints of The Infinite BlackWait.. all of old murder corp are girls?
Have a good one TIB and SpellBookGodspeed. Also, can you give me all your gear?
Kickstarter Progress UpdateSound awesome. Can't wait. Well, I have too but.. uuh
TIB-X Map Contest FinalistsJust want to say that it was fun creating these maps. So ty Spellbook for the opportunity. Also, too bad I missed the last three mapcontests, as the only "friday the 12th" isn't until Janu
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AYARAFAAAEAIAAAAAAAKAAAEAQAFAEAQPJIJARGHAANGAKAiAAPCGFASHJGIAwGFNCQEAAAAAiQENGAAAAQEAsGETCAQARGJGIAAA0ARJFARNDAAGIIAOFADAIASIBGJAAHCAiGINGHAAAGI
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAACAQADACACAKAYAHAAAAAAAAAAAAAwAFAiAqGCA3ARRDTCAAAAAAAAAAASAVLBAiAoZETJAEGINCAAAAAAAAAiAGKGLEOFAlYITDIAGFGGAAAAAAAgAyKHAiMIASGFASPD
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAXARATAZAVATARAZAJAIASARARAFLGUFA0ARAFXAAUARARPDQHNCAYADGIIEIFUBAeJHGIGIAIAYAhUCHEAiOIHBHCHAAiUIPBGHIAARMJRGApQENCKAGIAkXIACAyJJAAAAAAAAAAAAUA
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcADAIAeARAfAJACASARANAIAEAaAHLGMJAiTGRAGIQASAARARHDOEWHAmTEIAAhAUKBAKTCAWHDASAVALQAAkLCAFAcARHFKAAIQAGIAoOALCAJOEJDATGJGISGABVAARPHIJADTGOEAFPC
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAWARARAZABAMAAAAAAAGAMAMAAAAAiICAJAIASPDHDNCAAA0IDIJUBNCAkAmAAAAQAOAAKNCUEAAKAAAAANCTGKAGGAAAAAAJGPCUDHENCHCAAAAHAHAKIAAAAAGAAAAAkRAOGUFAAMI
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAIAIAAAIAAAIAQARATATATATAHAAAAAINGNIAANGAAOEApAgAoAiAmGGAAAIAAQIOAOAAANGAAAINCAgTALDABAAAANGAAWAVHNDAANGAATGAwGFPIAHAAAIAANGICOBUAAAAANGHGAQAl
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUAZAZAfAfAXARARARAdAfAfATATAFHGAURHYJYFVBALAAAaLHYFYBRHAFHAJCTJAAAAXCAkAAQEAATGGGAAAAKAGIMEUHAAAIAAUAAAHIAAJIAAACAAIGGJMEUHPGARNJAAQIGIQCAAA6AR
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAcARAHAEAQAdAHAUARARATARABAAAAGIRAGIGIAUMBTDICAXA1ANAYAFAAAALEAVVHIBIBARQFAkIAIBGFMITIAAAsAAGIAANEAAAIGIHGAWAVAdAhGIAAJCPBGJA8HBAAAUTHKATGHGHA
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEAWARAJAaABAGAQAHAQAFAAAAAAAAMAGFAIAmNCQAJCA1IBAZGJAAAAAAAAAUPHAhTCIGAFGITCAaADTGAAAAAAAAGIIANDAkJCGJHCAwA9OFGFAAAAAAAAHCAeIDGFHCTEAUPJHDNAAWAD
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAUALAAAcATAZAVAXAbAFAAACAAAAAQKFAAPGKBNAAAYELBAAVAAnAAAAAAAAAAOIIDXDAAAMMGIBRJGDIJAFAAAAAAAcKDAAAAPEMFUBRIA7HBNIWCAHAAAUJJUAAWAzAZVBSJQFAkYEAv