Sergius

Most recent posts by Sergius

TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAWAZALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcAjGGAqOEPDAZAJAAAOAAAAAAAAAAJIQCAiAKOGAJNINGRIIBOBAAAAAUAzAjAqAiAqOEAtNGQIOEAJGGNEAAJIAiAwAjQCAKOEGFNGPENH
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAGIOIAJAQANAYAVADASAXATAlGGAAAAHGJCAZNHJANBZAArA6KHASKDAEAAAAIEVBOJSDRBQEAqQESGSJSBIJGJAAAAJGAUKHLIALWEAKWEAaUFVI
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASANAYAJACASANAKASAHAYARAHAAA0AZIBOJQFRGALJGSARHIHARQFGGAAGEAMOGGJGIAyAHNCIEArIEAFLGADAAAUJHOIGJLIAhICHBLGAZUB
TIB-X MAP CONTEST #18 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAYANAAAGAGAGAWAdAfAHAAAAAAAAAAAAUIRHJHJGLCIBLDWFTEAAAEAaAJAUADAYAFASAJAUADAAAiAAAAMAAZOHYBARAXZDAVATYBAXAlAAAAAMAASANDACA2GFHCWEAeAhGI
TIB-X MAP CONTEST #17 (ENDS MONDAY, DECEMBER 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAKAAAAAKAAAAAKAAAAAAAAAcARARA7AROHAxAbPDA5ARPFARARAHIEOHAtAARAAYA5ARNBNARAAAPAA5GJKIAAGISGARNBOESHAhA4ARRBGIAATIIEPFKFAARAAAA4ARNBAARAAA
TIB-X Map Contest #16 (Ends Monday, December 11)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AQAXADAOAAAAAOAAAAAAAIAAAAAOAAA0KBA4IFNBA4IFNBAAAAAANCA4IFNBIEGJAGWIAAAAWIAAAAAOAAGIAAWGAAGIJIGIJEAJAAHIAAGCIFODIEAnAAAALGABJIIINHSEIFSHIFZBIFZF
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAKAAAAAAAKAAAAAAAOAAAAAAAAAAA0ANNCAAAkAaMJAAAsGINEAAAAAAAAIIGFTGAALCAHNCAAIEXJGIAAAAAAAAAYMJGIAAA4GHGIAAKAHGTGAAAAAAAAAUNJGIAAA0NFGIAAHC
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAEAAAAAAAAAKAKAAAAAAAAAAAAAAAYJBAbARATApAoPENFAAAAAAAAAAAAAoSGNJQAAIACQERCVGAVAJAAAAAAAAA4RBOGPDAxOJHDHCPCVHAVOBAAAAAAAoRANEAUPJIBABOENDNCVG
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAOAAAAAAAAASAJASAVATAnIAMJAYA7IJOHAHAAAgAAAiNCJGAiIAAXAJAiNCQAQAHAAAAAA8ANHCAiASAtIIAlOIIBAZA1GHAAAAGEVGQBQAAMIENFUAIIARAR
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAIAaARARAJAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqPINHAeABNGOGAdARAJASAJAGAAAoAgUARAUAMIAkOAHEMIAiNGAoUAAAAQPFAhNGOGOFGJKANGRIAVANNGNCNAAwAFOAAyOBAKJEIBArNGHGIE
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAUAVAFAUADAQARAFAKACAcABAMACAAGIGIGGKAAIAGAQLHAhNIGGOIJHNAAAGILGABIGAxUJAXGFAsAgNGHCAiAEAAHCGEAqIAABAiGIACGEOEABRIOFHBAAAUSFABMIAiAELGARARAJAi
TIB-X Map Design Contest #10 (ends Friday, Nov 17)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAYARADAKASALACAOAAAAAAAAAAAAGIOEQBAwAxRHA1QBIAOHARAFAAAAAAJCARAVARAVARGJASAzARARGFAAAAAAGINGIEAVIBAJLIAhAAAAAAAAAAAAAAIAAJTGIAARAlTGAAAAAAAAAA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAAAYARATAZARADAAACAAAAAQARARARAJAIQIAAAAQCAAAiAAAAAAAAAUARAJAAPENJPCAjAAAiAAAAAGAAAUHHAYAJRGArNAQGNGAiAAAKAiHAAAGIGINCPCQDAsQEHCAiPCApAi
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAWARAfARAfARAfARAfARAVADAAACAsGIAiGIRAGIRAGIRAGINGKCAAAiAAIEZDAJMCARYBAVYBARUJAjTCAiAAAAHGGIRENGNGAUGFASARAhAAAiAAAAAAGIXIGIPEOFVJAhAUAdARAnAA
Features RequestedJust a thought for a few things that I think would make this game more interesting... 1. Dueling (with possible gambling on winner/loser) Duels take place in grey areas. Rules are that g