Shrike

Most recent posts by Shrike

TIBX -=Map Contest 21=- Ends Friday the 12th! Wyrd Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUAJAMAAAAAKAKAAAKAAAAAKAAASAFHCAAUANAAmAiNGRAAANIAiAUQJAAGGAYNHAiRIKBAaAlNGQIAiNGGIAARCAAAAQAQGAAKGAAUIAJRENGAAVIARGFNAAAAyIDArAAOGAJAiTGNGQIAA
TIBX -=Map Contest 20=- Ends Friday the 12th! Heteroclite Homeworld!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAKAAAaADAKAAAOAAAKAYALAAAKAAAoAARAAiRAAARAHIRAAARANGRAAANAAARAAiRAAARAAiXENGRAAARANGRAAAAsAiRAAARAAiRAAORANGRAAARANGNEJGRAAARAAiRAAiXENGRANGRA
TIBX -=Map Contest 19=- Ends Friday the 12th!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AcAJAAAAAAAAACAKAAAAAAAAAKAAAAHCNGNIAAAAAiAiAKNGAAAAAiAKNGAAAAQINGOGAhAiAiAGNCNGAiAkAANANEAAAAQENGAiAkAkGGGGAiNGICAhAqGIAAAAGGAiPGHDKAAiAiASAnNG
TIB-X Map Contest #15 (Ends December 1)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAASAbARATAVAZARAbAJAAAAAAAQAbAhAyAVQJAAGIAARIAVNHOEAbABAwAZQFAAGIAANCHIAkAAGIAASAATMJAAAATGAQIFABKAGITGAQIFABKAAAAAAAAAHAAAHEAAHGGIHAAAHEAA
My qqYeah, softcore, no exp bonus, but you can die only once per day and with standard dura rules. P.S. I think it is good as is now :)
TIB-X Map Contest #14 (Ends 11/29)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AMAAAEAAAeATAbAFAAAUARARADAEAAGINGICArJISGALUEAAGIAIAqAAHAAAGIAoRAAmQCAmNGTGNGGIAiNGRCGIAAGIAiRAXEAgGGAWVJARZBAJAATGUAAAJGAiAiNCRAAoJGAARIAFNGNG
TIB-X Map Contest #12 (Ends Nov 27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAYAJAaAJAYAJAYAJAAAAAAAAAAAAAAAAQCNINANINANANANAAAAAAAAAAQAJAuAkAsQEAsRCAkAsAAAAAAAAAAAUA5TDTGGITIGITITGHAOGAJAAAAAAIAAJOGHHJIIIKFHCKEJIASAJ
Design-A-Map Contest #11 (Ends 11/27)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAAAAAAAEAAACAKAIAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAGIAiAiAKNGNGGIAAAAAAACAANCAAAALEAzAzAfPDPDUBAAAAAkAAAAHCAAAiAqAiAiHINGNGNINGAAGGAAAAAAQCAqAqRAAiHINGRANINI
TIB-X Map Creation Contest #13 (ends Monday November 27th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEASAJAYARAJAYAJAIAMAIAIAMAIACJGASAJNGOEALNGNINGUENGOAUARANAAgAUAFNCQEAKRGPBOBUEOAUARARANAAIGGHCHCJGASQBJEHBTGUARARARANAAkOGAJOAQAASAhJGTEHCAiRA
TIB-X Map Contest #9 (ends Monday, November 13)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAASANAAAAAKAKAAAIAAAOAAAOAAAAAgAAGINCAiAiNGNGAARAGIRCGINGAGAAAAGIKGAiAAASODRAAAUEGIUEAiTGAAAALAAiOEArAiJINGNIGEUCKANGGIAAAiKCOAAsAiQGAOAkOARCAA
Map Creation Contest #8 (Ends Thursday, November 9th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AAAIAAASARARARAVARARARAJACAAAEAIAARAASAdARARIHARAVALAiNCAAGGAARAAqOAGINGAiIEARKDAiNEGIAoAAAkAmPCWBWBAzPDIFAzLJAzIFGJAANALGIFARWBZFPDARZFAzLJARID
Design-a-Map Contest #7 (Ends Monday, November 6th)http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAAKAAAKAAACAKAAAYADAAAAAAAAAARAAARAAARAAmAAOAAiNGAAAeARADAoAERAAARAAiUAAOJINGAAQIGIQGAAAAZEATSHAnNGAmXEOAAANGAAWIGIAAAwKBRAAiVCArXEAKUCPEAJNG
Contest #6 - Ends November 1http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AUANAIAKAAACAEAIAAAOAAAEAAAOAAHCGIQCNGRAAAHAAAQGHGNGGIAiGINCAAZEAJAkNIQAGIAiGIGIMIZEARIFGJAgHIOAXCAANCKAAAIAIBAnGINGGIGGAoHIUCNINGHCGIAEAUAnGEGI
Map Contest #5 - Ends Halloween!http://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AIAAASARAVARADAQALAAASARARARADAAQEAAAEGGAoAEAkAAQGAIACAQAjAAAQIFAPJIAIACTEGGAgHAAiNGAiAEAAAAJILCNHAiQAA4ABAiKAAAAiNGGGAAAoAEAEAiOGANAAQEAAGIAgAU
TIB-X Map Contest #4 (closes on Monday October 30th)https://www.spellbook.com/tibx/mapbuilder/?m=AEACAAAAAAACAAAKAAAAAAACAAAAACLCADAAAAAiAAAoAANGAAAqAAAAAiACAoAIAAAiAAAAAQNBAARAAANCAwArACAINIQEAAAIAAAkAAAiAANAGGAiAiNAAgNCTGASAJNIGIAwADA0AhA