Alliance Planet Level

Last Update Saturday, December 3, 2022 7:45 PM (EST)

Rank Alliance Planet Class Progress
1 Pirate Republic Gaia V 512
2 Murder Inc Gaia V 3.20855
3 Xenocide Gaia V 2.96326
4 The Brotherhood*G Gaia V 2.20225
5 HITSQUADnano Gaia V 1.98853
6 Truble Gaia V 1.57917
7 Tough Gaia V 1.50932
8 COVID19 Gaia V 1.39065
9 Nova Time Gaia V 1.30753
10 HUP Gaia V 1.28662
11 The Aviary Gaia V 1.23456
12 BAMF Gaia V 1.15339
13 Toxic*G Gaia V 1.13756
14 Jaezred Chaulssin*G Gaia V 1.13672
15 SOB Gaia V 0.761497
16 Capital Gains Gaia V 0.458744
17 OhNoWeDied Gaia V 0.297525
18 The Wyrd Gaia V 0.00828766
19 ZeeQuack Gaia V 0.00678765
20 8492 Gaia V 0.00657765